BAHASA MALAYSIA

TINGKATAN ENAM

ALIH BENTUK TEKS

Pengenalan

Alih bentuk teks mengubah pelbagai bentuk teks dengan mengekalkan kandungan asal sepenuhnya.
Bahan yang dialih bentuk :

Puisi Melayu Lama
Puisi Melayu Moden
Prosa Klasik
Prosa moden ( cerpen, novel, drama )
Pelbagai laras moden ( iklan, undang-undang, memorandum

Kemahiran yang diberi tumpuan
i. memahami kandungan teks asal
ii. menyampaikan kandungan teks asal ke dalam bentuk yang dikehendaki
iii. menggunakan gaya dan laras yang sesuai
iv menggunakan semua aspek struktur bahasa dengan betul dan tepat

Penilaian
Isi: 5 markah
Persembahan: 10 markah


No comments: